Iskolánk alapítványa a Pro Talent nevet viseli

Számlaszám:

11742245 – 20044521

Adószám:

18675641-1-13

Weblapunk:

Pro Talent Alapítvány

alapitvany

Alapítványunk 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy a tehetséges gyerekek képességeinek kibontakoztatását elősegítse, az oktató – nevelőmunka feltételeit javítsa. Az elmúlt évek során jutalomkönyvekkel támogattuk az iskolában szervezett versenyeket, a nyelvvizsgákat, az ECDL vizsgákat. Segítségünkkel jutottak el tanulóink a különböző körzeti, megyei, országos sport és tanulmányi megmérettetésekre.

2009-ben bővítettük tevékenységi körünket. Terveink között szerepel a hátrányos helyzetű tanulók támogatása, a tanulási nehézségekkel küzdő diákok fejlesztése, a sajátos nevelést igénylő tanulók oktatásához, fejlesztéséhez szükséges eszközállomány bővítése. Fő céljaink között szerepel változatlanul az arra érdemes tanulók továbbképzésének, tehetséggondozásának támogatása, az ehhez szükséges anyagi, személyi és tárgyi feltételek megteremtése.