Vezetés


Intézményvezető:    
     
Helyettesek: Koppányné Dienes Mariann tanító, szaktanár (német) KoppanyneDienes.Marianna@temisk.hu
  Ságiné Sebők Magdolna, szaktanár (német) SagineSebok.Magdolna@temisk.hu
     

                                              Pedagógusok és elérhetőségük


Balatoni-Koller Gabriella           tanító (gyes)  
Bánságiné Heil Erzsébet tanító  BansagineHeil.Erzsebet@temisk.hu
Bárány Katalin osztálytanító  Barany.Katalin@temisk.hu
Bárdosné Salgó Edit gyógypedagógus BardosneSalgo.Edit@temisk.hu
Borbíró Anikó német nemzetiségi tanító (gyes)  
Botzheim Barbara osztálytanító Botzheim.Barbara@temisk.hu
Breierné Szénási Erzsébet szaktanár (magyar, testnevelés)  
Dobosné Kulcsár Katalin tanító DobosneKulcsar.KatalinMaria@temisk.hu
Döbrőssy Gáborné német nemzetiségi tanító Dobrossy.Gaborne@temisk.hu
Dr. Baskáné Schreck Anna német nemzetiségi tanító BaskaneSchreck.Anna@temisk.hu
Erdős Adrienn  osztálytanító,német nemzetiségi tanító Erdos.AdriennMaria@temisk.hu
Francsics Nóra szaktanár (rajz, angol) Francsics.Nora@temisk.hu
Gergelyné Szabó Margit  szaktanár (matematika, földrajz) GergelyneSzabo.MargitAnna@temisk.hu
Gubán Gáborné szaktanár, német nemzetiségi tanító Guban.Gaborne@temisk.hu
Győrfi Veronika tanító Gyorfi.Veronika@temisk.hu
Heider-Sebők Ágnes osztálytanító Heider-Sebok.Agnes@temisk.hu
Horváth Anita gyógypedagógus Horvath.Anita@temisk.hu
Janka Edit szaktanár (német) Janka.Edit@temisk.hu
Karádi Ildikó  szaktanár (angol,német) Karadi.IldikoTimea@temisk.hu
Kárpát József szaktanár (informatika)  
Kollár Judit szaktanár (magyar) Kollar.Judit@temisk.hu
Korbuly Ildikó  tanító Korbuly.IldikoIlona@temisk.hu
Korponay-Szabó Ildikó szaktanár (angol, matematika) Korponay-Szabo.Ildiko@temisk.hu
Kosztolányi-Szaló Judit szaktanár (magyar, történelem) (gyes)  
Kőrösi Zsolt szaktanár (földrajz, testnevelés) Korosi.Zsolt@temisk.hu
Krizsán Pál szaktanár (történelem, informatika) Krizsan.Pal@temisk.hu
Krizsánné Ferenczi Ildikó tanító-angol nyelv oktatása KrizsanneFerenczi.Ildiko@temisk.hu
Lócziné Flórea Edina szaktanár (magyar, ének, erkölcstan) LoczineFlorea.Edina@temisk.hu
Lukács Anna német nemzetiségi tanító (gyes)  
Margittai-Menges Boglárka szaktanár (német, történelem) Margittai-Menges.BoglarkaAnna@temisk.hu
Marlok Fanni tanító – angol nyelv oktatása Marlok.Fanni@temisk.hu
Meixner Gyöngyi tanító, konduktor Meixner.Gyongyi@temisk.hu
Murányiné Szedlák Anna tanító, szaktanár (történelem) MuranyineSzedlak.Anna@temisk.hu
Nagy Andrea osztálytanító Nagy.Andrea@temisk.hu
Nagy Katalin osztálytanító Nagy.KatalinBrigitta@temisk.hu
Nagy Kinga szaktanár (biológia, földrajz)  fejlesztő ped. Nagy.Kinga@temisk.hu
Nagy Vanda Krisztina szaktanár (ének-zene, német) Nagy.VandaKrisztina@temisk.hu
Nick Anita gyógypedagógus Nick.Anita@temisk.hu
Óvári Zsolt osztálytanító Ovari.Zsolt@temisk.hu
Óváriné Fehérváry Katalin tanító OvarineFehervary.KatalinMaria@temisk.hu
Peller Jánosné osztálytanító, szaktanár (informatika) Peller.Janosne@temisk.hu
Richolmné Orbán Tímea szaktanár (német) (gyes)  
Simon Zoltán szaktanár (történelem, testnevelés) Simon.Zoltan@temisk.hu
Simonné Gáspár Ildikó szaktanár (magyar,testnevelés) SimonneGaspar.Ildiko@temisk.hu
Szabó Henriett tanító, szaktanár (magyar) Szabo.Henriett@temisk.hu
Szalóné Bakonyi Judit szaktanár (magyar) SzaloneBakonyi.JuditJulia@temisk.hu
Szász Attila szaktanár (biológia, testnevelés) Szasz.AttilaAndor@temisk.hu
Szauter-Császár Zsófia német nemzetiségi tanító (gyes)  
Szilágyi Ildikó  osztálytanító Szilagyi.Ildiko@temisk.hu
Szőkéné Doktor Zsuzsanna tanító SzokeneDoktor.Zsuzsanna@temisk.hu
Szőreginé Szabó Adrienn szaktanár (angol,német)  SzoregineSzabo.Adrienn@temisk.hu
Tálasné Kaló Edina tanító TalasneKalo.Edina@temisk.hu
Tatár Mária szaktanár (matematika, fizika) Tatar.Maria@temisk.hu
Tirol Enikő tanító Tirol.Eniko@temisk.hu
Tóth Edit szaktanár (kémia) Toth.Edit@temisk.hu
Törtely Éva osztálytanító, szaktanár (informatika) Tortely.Eva@temisk.hu
Trázer Anikó gyógypedagógus Trazer.Aniko@temisk.hu
Uriné Váradi Ágnes osztálytanító UrineVaradi.AgnesMaria@temisk.hu
Vadainé Hübel Éva szaktanár (német) VadaineHubel.Eva@temisk.hu
Vereckeiné Györkei Katalin osztálytanító VereckeineGyorkei.Katalin@temisk.hu
Vidor Judit osztálytanító Vidor.Judit@temisk.hu
Weiszenberger Máté szaktanár (német) Weiszenberger.Mate@temisk.hu
Zsigmond Katalin osztálytanító Zsigmond.Katalin@temisk.hu
     
     
Tóthné Juhász Ildikó fejlesztő pedagógus  TothneJuhasz.Ildiko@temisk.hu