Vezetés


Intézményvezető: Breierné Kalmár Éva, szaktanár (biológia, kémia)
   
Helyettesek: Koppányné Dienes Mariann tanító, szaktanár (német)
  Ságiné Sebők Magdolna, szaktanár (német)
   

                                              Pedagógusok


Balatoni-Koller Gabriella tanító (gyes)
Bánságiné Heil Erzsébet tanító
Bárány Katalin osztálytanító
Bárdosné Salgó Edit gyógypedagógus
Borbíró Anikó német nemzetiségi tanító (gyes)
Botzheim Barbara osztálytanító
Breierné Szénási Erzsébet szaktanár (magyar, testnevelés)
Dobosné Kulcsár Katalin tanító
Döbrőssy Gáborné német nemzetiségi tanító
Dr. Baskáné Schreck Anna német nemzetiségi tanító
Erdős Adrienn  osztálytanító,német nemzetiségi tanító
Francsics Nóra szaktanár (rajz, angol)
Gergelyné Szabó Margit  szaktanár (matematika, földrajz)
Gubán Gáborné szaktanár, német nemzetiségi tanító
Győrfi Veronika tanító
Heider-Sebők Ágnes osztálytanító
Horváth Anita gyógypedagógus
Janka Edit szaktanár (német)
Karádi Ildikó  szaktanár (angol,német)
Kárpát József szaktanár (informatika)
Kollár Judit szaktanár (magyar)
Korbuly Ildikó  tanító
Korponay-Szabó Ildikó szaktanár (angol, matematika)
Kosztolányi-Szaló Judit szaktanár (magyar, történelem) (gyes)
Kőrösi Zsolt szaktanár (földrajz, testnevelés)
Krizsán Pál szaktanár (történelem, informatika)
Krizsánné Ferenczi Ildikó tanító-angol nyelv oktatása
Lócziné Flórea Edina szaktanár (magyar, ének, erkölcstan)
Lukács Anna német nemzetiségi tanító (gyes)
Margittai-Menges Boglárka szaktanár (német, történelem)
Marlok Fanni tanító – angol nyelv oktatása
Meixner Gyöngyi tanító, konduktor
Murányiné Szedlák Anna tanító, szaktanár (történelem)
Nagy Andrea osztálytanító
Nagy Katalin osztálytanító
Nagy Kinga szaktanár (biológia, földrajz)  fejlesztő ped.
Nagy Vanda Krisztina szaktanár (ének-zene, német)
Nick Anita gyógypedagógus
Óvári Zsolt osztálytanító
Óváriné Fehérváry Katalin tanító
Peller Jánosné osztálytanító, szaktanár (informatika)
Richolmné Orbán Tímea szaktanár (német) (gyes)
Simon Zoltán szaktanár (történelem, testnevelés)
Simonné Gáspár Ildikó szaktanár (magyar,testnevelés)
Szabó Henriett tanító, szaktanár (magyar)
Szalóné Bakonyi Judit szaktanár (magyar)
Szász Attila szaktanár (biológia, testnevelés)
Szauter-Császár Zsófia német nemzetiségi tanító (gyes)
Szax Edina német nemzetiségi tanító (gyes)
Szilágyi Ildikó osztálytanító
Szőkéné Doktor Zsuzsanna tanító
Szőreginé Szabó Adrienn szaktanár (angol,német) 
Tálasné Kaló Edina tanító
Tatár Mária szaktanár (matematika, fizika)
Tirol Enikő tanító
Tóth Edit szaktanár (kémia)
Törtely Éva osztálytanító, szaktanár (informatika)
Trázer Anikó gyógypedagógus
Uriné Váradi Ágnes osztálytanító
Vadainé Hübel Éva szaktanár (német)
Vereckeiné Györkei Katalin osztálytanító
Vidor Judit osztálytanító
Weiszenberger Máté szaktanár (német)
Zsigmond Katalin osztálytanító
   
Szekeres Dorottya fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus
Tóthné Juhász Ildikó fejlesztő pedagógus