Iskolavezetés – igazgatosag.temisk@gmail.com

Igazgatói fogadóóra: csütörtökönként 10-12-ig


Simon Zoltán          
igazgató
Simon.Zoltan@temisk.hu
Karádi Ildikó
igazgatóhelyettes
Karadi.IldikoTimea@temisk.hu
Richolmné Orbán Tímea
igazgatóhelyettes
Richolmne.OrbanTimea@temisk.hu

 

Pedagógusok és elérhetőségük


Balatoni-Koller Gabriella          
tanító (gyes)
 
Bánki Bálint
szaktanár (angol nyelv, matematika)
Banki.Balint@temisk.hu
Bánságiné Heil Erzsébet
tanító
BansagineHeil.Erzsebet@temisk.hu
Bárány Katalin
osztálytanító
Barany.Katalin@temisk.hu
Bárdosné Salgó Edit
gyógypedagógus
BardosneSalgo.Edit@temisk.hu
Breierné Szénási Erzsébet
szaktanár (magyar, testnevelés)
Breierne.Szenasi@temisk.hu
Breza Zsuzsanna
szaktanár (biológia)
Zsuzsanna.Breza@temisk.hu
Timár Zsófia
szaktanár (rajz)
Timar.Zsofia@temisk.hu
Csatlós Eszter Réka
osztálytanító, szaktanár (matematika)
CsatlosEszterReka@temisk.hu
Cziráky Anna
szaktanár (testnevelés)
CzirakyAnna@temisk.hu
Döbrőssy Gáborné
német nemzetiségi tanító
Dobrossy.Gaborne@temisk.hu
Dr. Baskáné Schreck Anna
német nemzetiségi tanító
BaskaneSchreck.Anna@temisk.hu
Erdős Adrienn 
osztálytanító,német nemzetiségi tanító
Erdos.AdriennMaria@temisk.hu
Gubán Gáborné
szaktanár (matematika, fizika, német nemzetiségi tanító)
Guban.Gaborne@temisk.hu
Haviár Noémi
szaktanár (angol, német)
HaviarNoemi@temisk.hu
Heider-Sebők Ágnes
osztálytanító
HeiderSebok.Agnes@temisk.hu
Horváth Anita
gyógypedagógus
Horvath.Anita@temisk.hu
Janka Edit
szaktanár (német)
Janka.Edit@temisk.hu
Karádi Ildikó 
szaktanár (angol,német)
Karadi.IldikoTimea@temisk.hu
Kárpát József
szaktanár (informatika)
Karpat.Jozsef@temisk.hu
Kollár Judit
szaktanár (magyar)
Kollar.Judit@temisk.hu
Korbuly Ildikó
 tanító
Korbuly.IldikoIlona@temisk.hu
Korponay-Szabó Ildikó
szaktanár (angol, matematika)
KorponaySzabo.Ildiko@temisk.hu
Kosztolányi-Szaló Judit
szaktanár (magyar, történelem) (gyes)
KosztolanyiSzalo.Judit@temisk.hu
Kőrösi Zsolt
szaktanár (földrajz, testnevelés)
Korosi.Zsolt@temisk.hu
Krizsán Pál
szaktanár (történelem, informatika)
Krizsan.Pal@temisk.hu
Krizsánné Ferenczi Ildikó
tanító-angol nyelv oktatása
KrizsanneFerenczi.Ildiko@temisk.hu
Lócziné Flórea Edina
szaktanár (magyar, ének, erkölcstan)
LoczineFlorea.Edina@temisk.hu
Margittai-Menges Boglárka
szaktanár (német, történelem)
MargittaiMenges.BoglarkaAnna@temisk.hu
Marlok Fanni
tanító – angol nyelv oktatása
Marlok.Fanni@temisk.hu
Meixner Gyöngyi
tanító, konduktor
Meixner.Gyongyi@temisk.hu
Murányiné Szedlák Anna
tanító, szaktanár (történelem)
MuranyineSzedlak.Anna@temisk.hu
Nagy Andrea
osztálytanító
Nagy.Andrea@temisk.hu
Nagy Katalin
osztálytanító
Nagy.KatalinBrigitta@temisk.hu
Nagy Kinga
szaktanár (biológia, földrajz)  fejlesztő pedagógus
Nagy.Kinga@temisk.hu
Nick Anita
gyógypedagógus, szaktanár (angol nyelv)
Nick.Anita@temisk.hu
Óvári Zsolt
osztálytanító
Ovari.Zsolt@temisk.hu
Óváriné Fehérváry Katalin
tanító
OvarineFehervary.KatalinMaria@temisk.hu
Peller Jánosné
szaktanár (informatika)
Peller.Janosne@temisk.hu
Richolmné Orbán Tímea
szaktanár (német nyelv)
  Richolmne.OrbanTimea@temisk.hu
Schönek Orsolya
fejlesztő pedagógus
Schonek.Orsolya@temisk.hu
Simon Zoltán
szaktanár (történelem, testnevelés)
Simon.Zoltan@temisk.hu
Simonné Gáspár Ildikó
szaktanár (magyar, testnevelés)
SimonneGaspar.Ildiko@temisk.hu
Somogyi Katalin
szaktanár (magyar, angol nyelv)
Somogyi.Katalin@temisk.hu
Szabó Henriett
tanító, szaktanár (magyar)
Szabo.Henriett@temisk.hu
Szalóné Bakonyi Judit
szaktanár (magyar)
SzaloneBakonyi.JuditJulia@temisk.hu
Szauter-Császár Zsófia
német nemzetiségi tanító
Szauter-Csaszar.Zsofia@temisk.hu
Szilágyi Ildikó 
osztálytanító
Szilagyi.Ildiko@temisk.hu
Szőkéné Doktor Zsuzsanna
tanító
SzokeneDoktor.Zsuzsanna@temisk.hu
Szőreginé Szabó Adrienn
szaktanár (angol, német) 
SzoregineSzabo.Adrienn@temisk.hu
Tirol Enikő
osztálytanító
Tirol.Eniko@temisk.hu
Tóth Edit
szaktanár (kémia)
Toth.Edit@temisk.hu
Tóthné Juhász Ildikó
fejlesztő pedagógus 
TothneJuhasz.Ildiko@temisk.hu
Törtely Éva
osztálytanító, szaktanár (informatika)
Tortely.Eva@temisk.hu
Trázer Anikó
gyógypedagógus
Trazer.Aniko@temisk.hu
Uriné Váradi Ágnes
osztálytanító
UrineVaradi.AgnesMaria@temisk.hu
Vadainé Hübel Éva
szaktanár (német)
VadaineHubel.Eva@temisk.hu
Vereckeiné Györkei Katalin
osztálytanító
VereckeineGyorkei.Katalin@temisk.hu
Vidor Judit
osztálytanító
Vidor.Judit@temisk.hu
Weiszenberger Máté
szaktanár (német)
Weiszenberger.Mate@temisk.hu
Zsigmond Katalin
osztálytanító
Zsigmond.Katalin@temisk.hu