Szülői szervezet

Minden tanulócsoport a tanévkezdő szülői értekezletén választja meg az iskolai SZMK-ba delegált tagjait, akik a szülői képviseletet látják el.

Az iskola Szülői munkaközössége – SZMK – alakuló ülésén ad megbízást a szülői választmány tagjainak és választja meg elnökét.
A szülői választmány a szülői munkaközösség képviseletében működő testület, amely biztosítja a szülők mind teljesebb körű képviseletét. A szülői munkaközösség választmányát minden tanévben az alakuló ülésén választja meg, és mandátuma az adott tanévre szól.

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok:
– tájékoztatási és koordinációs feladatok,
– a joggyakorlás biztosítása.

SZMK-választmány elnöke: Topa Zoltánné 
   
SZMK-választmány tagjai: Botzheim Brigitta (1. évfolyam)
  Jurek Renáta (2. évfolyam)
  Bálintné Oberle Krisztina (3. évfolyam)
  Szilágyi Andrea (4. évfolyam)
  Vaskóné Zám Dóra (5. évfolyam)
  Kovács-Petrovics Nóra (6. évfolyam)
  Tariné Urbanics Hajnalka (7. évfolam)
  Manhertz Tamásné (8. évfolyam)

Intézményi Tanács

Intézményünkben a szülők a fenntartó a működtető és az iskola együttműködésének elősegítésére Intézményi Tanács működik.

Az Intézményi Tanács az alábbi összetétellel folytatja munkáját:

Elnök: Czibula Andrásné
SZMK delegált: Topa Zoltánné
Fenntartói delegált: meghívás alapján

Iskola székhelye szerinti önkormányzat delegáltjai: Kimmelné Sziva Mária, Szabóné Bogár Erika
Tantestületi delegált: Vidor Judit, Breierné Kalmár Éva
DÖK delegált: Wittmann Szilvia 8.c, Pásztor Alexa 8.c, Gubán Gáborné

Az Intézményi Tanács saját ügyrendje szerint dolgozik, amelyet IT10601 nyilvántartási számmal 2014. 04.09-én adott ki az Oktatási Hivatal.

Gyakorolja az intézmény működtetésével kapcsolatos
– döntési,
– véleményezési,
– egyetértési,
– javaslattételi jogköreit.
Az Intézményi Tanács működésével kapcsolatos feladatok:
 működésének segítése,
 az Intézményi Tanácsot megillető joggyakorlás biztosítása.