Szülői szervezet

Minden tanulócsoport a tanévkezdő szülői értekezletén választja meg az iskolai SZMK-ba delegált tagjait, akik a szülői képviseletet látják el.

Az iskola Szülői munkaközössége – SZMK – alakuló ülésén ad megbízást a szülői választmány tagjainak és választja meg elnökét.
A szülői választmány a szülői munkaközösség képviseletében működő testület, amely biztosítja a szülők mind teljesebb körű képviseletét. A szülői munkaközösség választmányát minden tanévben az alakuló ülésén választja meg, és mandátuma az adott tanévre szól.

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok:
– tájékoztatási és koordinációs feladatok,
– a joggyakorlás biztosítása.

SZMK-választmány elnöke: Szilágyi Andrea
   
SZMK-választmány tagjai: Szántó Eszter (1. évfolyam)
  Balla Szilvia (2. évfolyam)
  Szolcsányi Ildikó (3. évfolyam)
  Bálintné Oberle Krisztina (4. évfolyam)
  Szilágyi Andrea (5. évfolyam)
  Vaskóné Zám Dóra (6. évfolyam)
  Kovács Petrovics Nóra (7. évfolam)
  Tariné Urbanics Hajnalka (8. évfolyam)

Frissítve: 2019. szeptember 28. 11:44

Intézményi Tanács

Intézményünkben a szülők a fenntartó a működtető és az iskola együttműködésének elősegítésére Intézményi Tanács működik.

Az Intézményi Tanács az alábbi összetétellel folytatja munkáját:

Elnök: 
SZMK delegált: 
Fenntartói delegált: meghívás alapján

Iskola székhelye szerinti önkormányzat delegáltjai: 
Tantestületi delegált: 
DÖK delegált: 

Az Intézményi Tanács saját ügyrendje szerint dolgozik, amelyet IT10601 nyilvántartási számmal 2014. 04.09-én adott ki az Oktatási Hivatal.

Gyakorolja az intézmény működtetésével kapcsolatos
– döntési,
– véleményezési,
– egyetértési,
– javaslattételi jogköreit.
Az Intézményi Tanács működésével kapcsolatos feladatok:
 működésének segítése,
 az Intézményi Tanácsot megillető joggyakorlás biztosítása.