Szülői szervezet

Minden tanulócsoport a tanévkezdő szülői értekezletén választja meg az iskolai SZMK-ba delegált tagjait, akik a szülői képviseletet látják el.

Az iskola Szülői munkaközössége – SZMK – alakuló ülésén ad megbízást a szülői választmány tagjainak és választja meg elnökét.
A szülői választmány a szülői munkaközösség képviseletében működő testület, amely biztosítja a szülők mind teljesebb körű képviseletét. A szülői munkaközösség választmányát minden tanévben az alakuló ülésén választja meg, és mandátuma az adott tanévre szól.

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok:
– tájékoztatási és koordinációs feladatok,
– a joggyakorlás biztosítása.

SZMK-választmány elnöke: Szilágyi Andrea
   
SZMK-választmány tagjai: Busainé Barati Andrea (1. évfolyam)
  Dr. Balogh Attila (2. évfolyam)
  Fuchsné Antal Marianna (3. évfolyam)
  Zajácz Barbara  (4. évfolyam)
  Bálintné Oberle Krisztina (5. évfolyam)
  Szilágyi Andrea (6. évfolyam)
  Vaskóné Zám Dóra (7. évfolam)
  Kovács-Petrovics Nóra (8. évfolyam)
  Szűcsné Makra Melinda, Spiegelberger Zsoltné (SNI)

Frissítve: 2020. szeptember 28. 11:44

 

Intézményi Tanács

Intézményünkben a szülők a fenntartó a működtető és az iskola együttműködésének elősegítésére Intézményi Tanács működik.

Az Intézményi Tanács az alábbi összetétellel folytatja munkáját:

  • SZMK delegált
  • Fenntartói delegált
  • Iskola székhelye szerinti önkormányzat delegáltja
  • Tantestületi delegált
  • DÖK delegált

 

Az Intézményi Tanács saját ügyrendje szerint dolgozik, amelyet IT10601 nyilvántartási számmal 2014. 04.09-én adott ki az Oktatási Hivatal.

Gyakorolja az intézmény működtetésével kapcsolatos
– döntési,
– véleményezési,
– egyetértési,
– javaslattételi jogköreit.
Az Intézményi Tanács működésével kapcsolatos feladatok:
 működésének segítése,
 az Intézményi Tanácsot megillető joggyakorlás biztosítása.